L’IC ‘Zingarelli-A.Frank’ di Bari per la pace e la solidarietà